نقاشی دیجیتالی از سیم خاردار

تکنیک های بکار رفته

۱- نقاشی دیجیتالی در فتوشاپ

طراح

مسافر کربلا

آشنایی با فتوشاپ
مهارت

این کار هم با دستکاری تصاویر یا photo manipulation ایجاد شده. که برای اینکه قبل از دستکاری و بعد از آن رو با هم مقایسه کنید  می تونید به تصویر زیر رو نیگاهی بیندازید: