بنر و والپیپر مقام معظم رهبری

تکنیک های بکار رفته

۱- دستکاری تصویر با ابزار های کلون و پتنت استمپ فتوشاپ

۲- تنظیم کنتراست

۳- خطای و خوشنویسی

طراح

مسافر کربلا

آشنایی با فتوشاپ
مهارت

فخذ من کبدی، ولاء الابدی، و خذ قلبی و خذ روحی و احشائی

سیبقی سیدی ، ایا فجر غدی، فعرش لک واستل قلبی مولای