حب الحسین ع

تکنیک های بکار رفته

۱- ترکیب تصاویر در فتوشاپ

۲- تنظیم  رنگ

۳- خوشنویسی

طراح

مسافر کربلا

آشنایی با فتوشاپ
مهارت

توی قر آن خوانده ام…یعقوب یادم داده است:
دلبرت وقتی کنارت نیست کوری بهتر است